Kundservice

Ytterligare information om EB-tidtabeller och -resor får du på tidtabellsöket på vår webbplats samt på det nationella servicenumret för Matkahuoltos Resetjänster: 0200 4000
Ett samtal till servicenumret kostar 1,99 € / min + lna.

Företagsservicenumret för pakettjänster är 020 710 5024 må-fre kl. 8-18. Pris för samtal från det fasta nätet är 8,28 c/samtal + 7,00 c/min och från mobilen 8,28 c/samtal + 17,00 cent/min.

Anvisningar

EB:s biljetter säljs på alla ExpressBussar. Du kan också köpa biljetten på förhand på busstationen och på nätet på ExpressBus, och Matkahuoltos sidor. Gruppbiljetter får du från vår webshop eller busstationerna När man använder en personlig resebiljett måste passageraren kunna bevisa sin identitet. En passagerare som är berättigad till en rabatt på biljettpriset måste kunna bevisa sin rätt till rabatt (t.ex. studerande och pensionärer) vid betalning och också under resan om biljettkontrollanten ber om detta.

Man kan stiga på och av en ExpressBus på busstationer och hållplatser där det finns en särskild hållplatsskylt för snabbturer. Det bästa sättet att försäkra sig om att du är på rätt hållplats är att kontrollera hållplatslistan i vår webshop.

På snabbturhållplatserna måste passageraren ge ett klart stopptecken i god tid. När man stiger av bussen ska man ge stoppsignal till chauffören i tid. Passagerarna skall iaktta extra försiktighet på hållplatser och i deras närhet vid bussens ankomst.

Obs. Följande trafikidkares Tarkan Tiketti berättigar att stiga på enbart på den avgångsort som bestäms på biljetten: Länsilinjat Oy, Väinö Paunu Oy och Pekolan Liikenne Oy. Du ser uppgifterna för det bussföretag som trafikerar turen i samband med tidtabellsök.

Nätbiljett är en biljett som man köper i Matkahuoltos webshop. Nätextrabiljett är en biljett till extrapris som man köper i Matkahuoltos webshop. En Nätbiljett och en Nätextrabiljett kan köpas tidigast 32 dygn före avgången beroende på turen och senast 20 minuter före turens avgång. Det tidigaste och senaste köpögonblicket varierar turspecifikt och kan avvika från de maximi- och minimitider som angetts här. Ett köp i webshopen är bindande när köparen har betalat sitt köp. En Nätbiljett och en Nätextrabiljett kan inte ändras, bytas eller annulleras.

Vi transporterar cyklar mot extra avgift om utrymmet tillåter. Du säkerställer din cykels medtagande bäst genom att underrätta det trafikidkande företaget om den på förhand. Extra avgiften är 4 - 10 euro.

Med barnpasset kan en vuxen skicka ett barn tryggt på en resa. Pass får man på busstationer eller de kan ifyllas och skrivas ut direkt här. Ett barnpass har ett eget exemplar för ledsagaren, barnet och chauffören. På passet skrivs barnets namn och adress, avgångsplats och -tid, ledsagarens namn och telefonnummer, ankomstplats och -tid, mottagarens namn och telefonnummer samt bussens telefonnummer, om detta är möjligt. I destinationen ser chauffören till att barnet överlämnas på tillbörligt sätt till den person som nämnts i barnpasset.

På ExpressBussar är säkerhetsbält alltid obligatoriska när säten har sådana.

Alla passagerare och busspersonalen har rätt till en ostörd bussresa. Busspersonalen har rätt att avlägsna en störande person som fortsätter störningen trots busspersonalens förbud. Det önskas att passagerarna informerar chauffören om all vandalism på bussen. En passagerare som vandaliserat bussen är ersättningsskyldig för skadorna.

Rökning, även rökning av elcigaretter, är förbjuden under resan.

En passagerare får lyssna på sin egen radio eller musikspelare på ExpressBussar om detta inte stör medpassagerarna. Om bussens radio är på, stänger chauffören av radion om en enda passagerare så kräver. Användning av mobiltelefoner är tillåten på ExpressBussar om den inte stör medpassagerarna. Under körningen sköter chauffören endast nödvändiga arbetssamtal per telefon.

Det är tillåtet att äta reskost och dricka om man iakttar särskild renlighet, om detta inte uttryckligen förbjuds (t.ex. glass och grillprodukter). Förtäring av alkohol och andra rusmedel samt rökning - även rökning av elcigaretter - är alltid förbjuden på alla ExpressBussar.

Det rekommenderas att kunder son lider av åksjuka placeras i bussens främre del. Passageraren måste ersätta de städkostnader som illamåendet eventuellt orsakar.

På ExpressBussarna kan man läsa kundtidningar. De finns vanligtvis i bussens främre del. Därtill finns Expressi-tidningen i fickorna på ryggstöden. Tidningen kan man också ta med sig när man lämnar bussen.

Handbagaget följer med passageraren. Bagage, som inte ryms i passagerarens fotutrymme, lämnas i bagageutrymmet.

Passageraren kan transportera två resväskor eller kassar eller motsvarande bagage avgiftsfritt i bussens bagageutrymmen. För större varumängder och stora föremål har bussbolaget rätt att debitera transportavgift.

För att underlätta igenkännandet av bagaget önskas att passagerarna märker sitt bagage med namn- och adresslappar. Bräckligt bagage skall märkas på ett ändamålsenligt sätt och packas omsorgsfullt. Busspersonalen skall informeras om söndringsrisken.

Om transport av cyklar, skidpåsar och annat större bagage bör frågas på förhand så att transportutrymme kan reserveras för dem. Om de inte ryms i lastutrymmet för den buss som passageraren använder kan de transporteras som frakt på en annan busstur.

Små djur, som kan transporteras i bur, korg o.d. och kan placeras i det egna fotutrymmet, transporteras i regel avgiftsfritt. För större hundar debiteras vanligtvis en tilläggsavgift.

Djur får inte placeras på sätena eller hållas okopplade. Djur kan enbart transporteras med en ledsagare. Olika bussföretag har lite olika praxis för djurtransporter, varför man bör fråga företaget om dessa på förhand.

Om både en allergiker och ett djur stiger på samma buss, försöker man placera den ena i bussens främre del och den andra i den bakre delen. Huvudregeln är då att den som har stigit på bussen först har företräde. För ledarhundar och assistenthundar debiteras ingen extra avgift och medpassagerarna kan inte hindra dessa att stiga på bussen.

Vanliga frågor

Bokningar och biljetter

Varför skulle jag köpa en tur-och-retur-biljett? Genom att köpa biljetten för båda riktningarna samtidigt får du 10 procent rabatt på normalpriset på vuxnas enkelbiljett. Returbiljetten är också flexibel; du kan använda den inom 30 dagar efter avfärden. Tur-och-retur-biljetter säljs för över 60 kilometers resor. Tur-och-retur-biljetten kan köpas av ExpressBussens chaufför eller på busstationen.
Vilka biljetter kan jag köpa direkt på bussen? På bussen säljs enkelbiljetter till normalpris, tur-och-retur-biljetter samt rabattkort. Grupp- och familjebiljetter (25 procents rabatt) säljs inte på bussen, de måste köpas på busstationen. Du kan inte köpa Matkahuoltos resekort på bussen, men CityCity-kortet kan laddas på bussen. Alla resekort kan köpas och laddas på Matkahuoltos verksamhetsställen.
Vilka betalningsmedel accepteras på bussen? På bussen kan man betala kontant eller med bank- eller kreditkort. Visa Electron duger inte som betalningsmedel. Du kan också betala din resa med resekort: med årskortet, affärsresekortet, Matkahuoltos Busspass eller CityCity-biljetten.

Erbjudanden och nedsatta priser

Hur bestäms priset på Tarkan Tiketti? Tarkan Tiketti är en biljett som säljs till specialpris och vilka det alltid finns ett visst antal av till valda turer. De första biljetterna är alltid billigast, och när bussen fylls stiger priset. Det lönar sig att boka Tarkan Tiketti-biljetterna i tid. Det lägsta priset på en Tarkan Tiketti-biljett är 2 €. Vi debiterar inte boknings- eller expeditionsavgifter.
Jag är pensionär, kan jag resa billigare? Ja, du kan. Du får 30 procent rabatt på normalpriset på en enkelbiljett när enkelresan är minst 60 kilometer. Rabatten ges till alla som har fyllt 65 år och visar upp ett identitetskort med bild. Rabatten får man också genom att visa upp ett FPA-kort med bild, anteckning “pensionstagare” och Matkahuoltos, SJ:s eller Finnairs logo. Även ett FPA-kort eller Matkahuoltos eget pensionärskort berättigar till rabatten. En biljett som berättigar till rabatt kan köpas på bussen eller på busstationen.
Har ni rabattbiljetter för barn och ungdomar? Ja. Två barn under 4 år reser gratis tillsammans med en passagerare som fyllt 12 år. Ett barn mellan 4 och 11 år får 50 procent rabatt på normalpriset på vuxnas enkelbiljett oavsett resans längd. En 12-16-åring får en 50 procents rabatt på normalpriset på vuxnas enkelbiljett när enkelresan är minst 60 kilometer. Rabatten beviljas när passageraren bevisar sin ålder med ett identitetskort. En biljett som berättigar till rabatt kan köpas på bussen eller på busstationen.
Har ni rabattbiljetter för studerande? Ja. Rabatten är 50 procent av normalpriset på vuxnas enkelbiljett när enkelresan är minst 60 kilometer. Rabatten beviljas när man visar upp Matkahuoltos och SJ:s gemensamma studerandekort eller ett med Matkahuoltos logo försett studerandeorganisationskort. En studerande kan få Matkahuoltos och SJ:s gemensamma studerandekort från Matkahuoltos verksamhetsställen eller av Matkahuolto-agenter som säljer biljetter. Kortet kan också fås från SJ:s biljettförsäljningar. En biljett som berättigar till rabatt kan köpas på bussen eller på busstationen.

Busshållplatser och rutter

Ni lovar sittplatser åt alla. Hur kommer det sig att man måste stå i bussen? Vi försöker förutse den behövliga mängden materiel på basis av historiska data och beställa flera bussar på rutterna för de tidpunkter under vilka vi vet att det finns ett stort antal passagerare i trafiken. Vi beställer extra materiel på avgångsstationen om bussen är full. Tyvärr finns extra materiel inte alltid tillgänglig - detta är fallet i synnerhet under semestertiderna, då också största delen av våra chaufförer är på en välförtjänt ledighet. Om du blir tvungen att stå i bussen, skicka respons till oss.
Hur byter jag buss? Om du har köpt en biljett med omstigning, garanterar vi att detta lyckas. När chauffören vet att du måste hinna till en annan ExpressBus, tar han eller hon vid behov kontakt med den andra bussens chaufför så att bussen väntar.
Kör ExpressBussarna till Helsingfors-Vanda flygplats? Ja. ExpressBus erbjuder över 100 turer till Helsingfors-Vanda flygplats dagligen. Du hittar dem genom att söka turer vars destination är Helsingfors-Vanda flygplats i vår biljettshop.
Kör ExpressBussarna till Åbo och Helsingfors hamnar? Ja. ExpressBus har goda förbindelser till såväl Åbo hamn som till Helsingfors hamnar (Skatuddens terminal, Västra terminalen och Olympiaterminalen). Du behöver alltså inte gå genom staden eller ta en taxi för att komma fram.

Bagage

Kan jag ta med en cykel? Ja, men vi transporterar dem bara inom de gränser som utrymmet tillåter. Det säkraste sättet att få med dig cykeln är att meddela bolaget som trafikerar rutten om den på förhand. För transporten av cykel debiteras en bolagsspecifik extra avgift, 4 - 10 euro.
Hur mycket resgods får jag ha? Utan extra avgift kan du ta med ditt handbagage som ryms i fotutrymmet samt två resväskor eller kassar eller motsvarande resgods. För större varumängder och stora föremål kan det debiteras en transportavgift. Kom ihåg att märka ditt resgods med namn- och adresslapp!
Mitt resgods gick sönder / försvann under resan. Ersätter ni det? Fall där bagage har gått sönder eller försvunnit under resan behandlas vanligtvis fallspecifikt. Om passageraren själv har placerat resgodset i bagageutrymmet ersätts det vanligtvis inte i en problemsituation. Många företag har en viss maximigräns (t.ex. 20 €/kg) för ersättningar. Företagen rekommenderar att man tar en resgodsförsäkring för problemsituationer. Bräckligt resgods skall packas omsorgsfullt, märkas tydligt som bräckligt och chauffören skall särskilt informeras om detta innan chauffören lyfter resgodset in i bussen.

Under resan

Får man röka elcigaretter under resan? Rökning, även rökning av elcigaretter, är förbjuden under resan.

Förseningar

Bussen var försenad och jag kom för sent till ett möte. Ersätter ni mina kostnader? Passageraren skall vara förberedd för att dåligt väglag och eventuella stockningar kan leda till att restiden blir längre än den som anges i tidtabellen. På en resa till en flygplats eller en hamn eller om resan omfattar andra viktiga fortsatta förbindelser måste passageraren välja en tillräckligt tidig tur för att hinna till det nästa fordonet.

Passagerarna skall beakta att på helgdagarna gäller avvikande tidtabeller.

Passageraren skall snarast ta kontakt med bussföretaget, om bussturens eventuella försening eller annullering hotar orsaka extra resekostnader. Bussföretaget ansvarar inte för extra skador som passageraren rimligtvis hade kunnat undvika med sitt eget agerande. Eventuella ersättningar för turens förening eller annullering behandlas och avgörs alltid fallspecifikt.

Bussföretaget är inte ersättningsskyldigt för kostnader som orsakats för passageraren, om turens försening eller annullering beror på ett övermäktigt hinder utanför bussföretagets kontroll.

Chauffören har inte rätt att betala krävda ersättningar till passagerarna på bussen. Om resan avbryts t.ex. på grund av ett tekniskt fel på bussen, meddelar chauffören om ersättande förbindelser som i första hand skall vara bussförbindelser.

Problem som uppstått under resan och eventuella ersättningskrav diskuteras av passageraren och det bussföretag som trafikerade turen i fråga, inte marknadsföringssammanslutningen ExpressBus. Vid behov hjälper ExpressBus att hitta kontaktinformationen för rätt företag.
Jag befinner mig på bussen och det känns att jag kommer att missa mitt flyg trots att man i en normal situation borde ha gott om tid att hinna till flygplatsen. Vad skall jag göra? Underrätta chauffören om din situation genast när du börjar tvivla på att du kommer fram i tid. Chauffören hjälper dig med saken.
Jag missade bussen och min biljett blev oanvänd. Återlöser ni den? Biljetter till våra turer säljs av Matkahuolto på sina verksamhetsställen, och vi använder också deras webbshop. Därför följer vi deras villkor. I princip ersätts inte sådana biljetter som köpts på nätet, och de som köpts på ett verksamhetsställe kan återlösas. Mer detaljerad information: www.matkahuolto.fi/sv/tidtabeller-och-priser/anvisningar-och-villkor/aterinlosningsvillkor

Transport av djur

Kan jag ta med mig ett sällskapsdjur på resan? Ja, du kan! Små djur, som kan transporteras i bur, korg o.d. och kan placeras i det egna fotutrymmet, transporteras i regel avgiftsfritt. För större hundar debiteras vanligtvis en tilläggsavgift. Läs mera i anvisningarna.
Vad kostar det att transportera ett sällskapsdjur? Om ditt sällskapsdjur transporteras i en transportlåda i ditt fotutrymme, debiterar vi ingen avgift. Trafikidkare debiterar ett trafikantspecifikt pris för större sällskapsdjur.
Jag kan inte resa i en buss med ett sällskapsdjur. Nu steg det en passagerare på bussen med en hund. Vad kan jag göra? I den här situationen har den som först stigit på bussen företräde. Meddela chauffören om saken. I första hand skulle vi placera er i olika delar av bussen, men om detta inte är möjligt på grund av din svåra allergi, avlägsnas passageraren med husdjuret från bussen, om husdjuret inte är en ledarhund.
Jag har ett sällskapsdjur, och en allergiker som stigit på bussen kräver att mitt djur måste avlägsnas. Måste jag avlägsna mig från bussen? Nej. Den som kommit först har företräde. I första hand föreslås allergikern en plats i en annan del av bussen, men om detta inte passar honom eller henne, måste allergikern vänta på följande tur.
Jag har en ledar/assistenthund. Vad kostar det att transportera den? Ingenting. Ledarhundar går alltid gratis, och andra passagerare kan inte kräva att den avlägsnas från bussen.

Återlösen

Oanvända delar av de biljetter som köpts på bussen för en enkelresa eller en tur-och-retur-resa återbetalas vanligtvis inte.

Biljetter som köpts på busstationen återlöses under nedanstående villkor

Vid återlösen av biljetter debiteras gällande expeditionsavgift. Vid återlösen av delvis använd turreturbiljett avdras den givna rabatten. Återlösen måste göras inom en månad efter att biljetten slutat gälla.

Matkahuoltos kort, på vilka biljettprodukterna laddas, är avgiftsbelagda. Kortavgiften återbetalas inte till kunden. Vid återlösen av en biljettprodukt på kortet debiterar Matkahuolto gällande expeditionsavgift.

Årsbiljetter återlöses så att värdet på varje resa på årsbiljetten räknas vara det orabatterade engångspriset. Summan på de använda resorna avdras från biljettens betalade totalpris. Den eventuella differensen återbetalas till kunden. Årsbiljetten gäller ett år från köpdagen.

Återlösen måste göras inom en månad efter att biljetten slutat gälla. För de oanvända resorna på årsbiljetten får man ingen kreditering efter detta. Om man ändå köper mer reserätt på kortet under giltighetstiden, fortsätter reserätten för eventuella oanvända resor (i samband med en prisförhöjning, vid laddning av kortet, får det finnas högst fyra resor kvar). Årsbiljettens giltighetstid syns på köpverifikatet. Biljettprodukternas giltighetstid kan kontrolleras på Matkahuoltos verksamhetsställen eller på bussen.

Kortet skall förvaras omsorgsfullt helst i sitt eget fodral så att det inte utsätts för nedsmutsning, skråmor eller vikning. Matkahuolto ansvarar inte för kostnader som orsakas av kortets försvinnande eller dess vårdslösa hantering.

Nätbiljett och Nätextrabiljett

Nätbiljett är en biljett som man köper i Matkahuoltos webshop. Nätextrabiljett är en biljett till extrapris som man köper i Matkahuoltos webshop. En Nätbiljett och en Nätextrabiljett kan köpas tidigast 32 dygn före avgången beroende på turen och senast 20 minuter före turens avgång. Det tidigaste och senaste köpögonblicket varierar turspecifikt och kan avvika från de maximi- och minimitider som angetts här. Ett köp i webshopen är bindande när köparen har betalat sitt köp. En Nätbiljett och en Nätextrabiljett kan inte ändras, bytas eller annulleras.

Expressi-tidningen

Expressi-kundtidningen finns att läsa på varje buss.

Intressant läsning är en del av en bekväm resa. ExpressBus ger ut en kundtidning som man kan läsa på bussen eller ta med sig hem.

Ladda ned Expressis mediakort 2016 (pdf) här.

Expressi 04/2020

Expressi 03/2020

Expressi 02/2020

Expressi 01/2020

Expressi 04/2019

Expressi 03/2019

Expressi 02/2019

Expressi 01/2019

Expressi 04/2018

Expressi 03/2018

Expressi 02/2018

Expressi 01/2018

Expressi 04/2017

Expressi 03/2017

Expressi 02/2017

Expressi 01/2017

Expressi 04/2016

Expressi 03/2016

Expressi 02/2016

Expressi 01/2016

Expressi 04/2015

Expressi 03/2015

Expressi 02/2015

Expressi 01/2015

Expressi 04/2014

Expressi 03/2014

Barnpass

Med barnpasset kan en vuxen skicka ett barn tryggt på en resa. Passet fås på busstationer eller det kan fyllas i och skrivas ut i tre exemplar direkt här nedan.

Barnpass

Ett barnpass har ett eget exemplar för ledsagaren, barnet och chauffören. På passet skrivs barnets namn och adress, avgångsplats och -tid, ledsagarens namn och telefonnummer, ankomstplats och -tid, mottagarens namn och telefonnummer samt bussens telefonnummer, om detta är möjligt.

I destinationen ser chauffören till att barnet överlämnas på tillbörligt sätt till den person som nämnts i barnpasset.

Ge respons

Gick det utmärkt, och du vill skicka rosor till oss? Eller dök det upp problem om vilka du vill berätta för oss? Kanske du har en idé som skulle göra bussresandet aningen bekvämare? 

Berätta för oss, vi vill veta.