ExpressBus

ExpressBus är ett riksomfattande bussystem med vilket olika bussföretag erbjuder ett snabbt, komfortabelt och förmånligt sätt att resa.

Du kommer med buss till alla de viktigaste platserna med täta turintervaller, och tack vare det omfattande hållplatsnätverket kommer du smidigt ombord. Till ExpressBus-systemet hör 4 trafikidkare. Res miljövänligt med ExpressBus!

Trafikidkarna

ExpressBus-linjerna trafikeras av följande företag. På deras sidor hittar du bl.a. information om tilläggstjänster och aktuella meddelanden om busstrafiken.

Länsilinjat Oy

Patamäenkatu 6
33900 TAMMERFORS
Telefon: (03) 3140 3000
Fax: (03) 3140 3099
www.lansilinjat.fi

Väinö Paunu Oy

Kuoppamäentie 14
33800 TAMMERFORS
Telefon: 020 764 9400
Fax: (03) 225 4010
www.paunu.fi

Pekolan Liikenne Oy

13100 TAVASTEHUS
Telefon: (03) 68 500
www.pekolanliikenne.fi

Ansvar för Expressbuss

Förseningar

Passageraren skall vara förberedd för att dåligt väglag och eventuella stockningar kan leda till att restiden blir längre än den som anges i tidtabellen. På en resa till en flygplats eller en hamn eller om resan omfattar andra viktiga fortsatta förbindelser måste passageraren välja en tillräckligt tidig tur för att hinna till det nästa fordonet.

Passagerarna skall beakta att på helgdagarna gäller avvikande tidtabeller.

Passageraren skall snarast ta kontakt med bussföretaget, om bussturens eventuella försening eller annullering hotar orsaka extra resekostnader. Bussföretaget ansvarar inte för extra skador som passageraren rimligtvis hade kunnat undvika med sitt eget agerande. Eventuella ersättningar för turens förening eller annullering behandlas och avgörs alltid fallspecifikt.

Bussföretaget är inte ersättningsskyldigt för kostnader som orsakats för passageraren, om turens försening eller annullering beror på ett övermäktigt hinder utanför bussföretagets kontroll.

Chauffören har inte rätt att betala krävda ersättningar till passagerarna på bussen. Om resan avbryts t.ex. på grund av ett tekniskt fel på bussen, meddelar chauffören om ersättande förbindelser som i första hand skall vara bussförbindelser.

Problem som uppstått under resan och eventuella ersättningskrav diskuteras av passageraren och det bussföretag som trafikerade turen i fråga, inte marknadsföringssammanslutningen ExpressBus. Vid behov hjälper ExpressBus att hitta kontaktinformationen för rätt företag.

Resgods som går sönder eller försvinner

Fall där bagage har gått sönder eller försvunnit under resan behandlas vanligtvis fallspecifikt. Om passageraren själv har placerat resgodset i bagageutrymmet ersätts det vanligtvis inte i en problemsituation. Många företag har en viss maximigräns (t.ex. 20 €/kg) för ersättningar. Företagen rekommenderar att man tar en resgodsförsäkring för problemsituationer.