Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

ExpressBus Yhteenliittymä
y-tunnus: 0975948-6
Lauttasaarentie 8
00200 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Peter Ulmanen
Sähköposti: peter.ulmanen(at)expressbus.fi

Rekisterin nimi

ExpressBussin markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyviin sekä tilastollisiin tarkoituksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä ExpressBussille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, mm. heidän osallistuessaan markkinointikanmpanjoihin tai -tapahtumiin.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa ExpressBus-järjestelmään kuuluvien yhtiöiden käyttöön kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada tiedoista kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.